пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

Інтегроване заняття

                         
    Інтегроване заняття на тему « Капiтошка та його друзi»
                        Результат пошуку зображень за запитом капітошка                                                                         (старша група)
                                                                                               Пiдготувала: Дудка З.Г

Мета. Сприяти розвитку творчоЇ уяви, креативностi, естетичного сприймання довкiлля, художньо - образного мовлення, здатностi аналiзувати, мiркувати й фантазувати. Виховувати емоцiйне сприймання краси природи, бажання створювати власнi поетичнi рядки. Спонукати малят до складання чотиривiршiв, добираючи слова - рими за допомогою малюнкiв - символiв та невеличких розповiдей за уявою. Ознайомити дiтей iз малими поетичними формами - верлiбром та вчитись складати верлiбр за малюнками - анiмацiею. 3багачувати словник порiвняннями, означеннями, що характеризують ознаки об'ектiв природи. Формувати знання про об'екти неживої природи, використовуючи художне слово.

Матерiал. Презентацiя «Капiтошка та його друзi», обладнання для малювання, закличка «Вийди вийди сонечко», вiрш В.Лучка «Сiла хмарка на коня».

                                                               Хiд заняття
 - Дiти, сьогоднi у нас незвичайна гостя. Перш нiж познайомити вас, я хочу трiшки розповiсти про неї.  Можливо ви здогадаетесь, хто до нас завiтав. Вона бувае легка, м'яка, тверда ... Може бiгти, спiвати, шумiти, стояти, линути ... Без неї не можливе життя на 3емлi. (Вода)
- Але вода складаеться з .... (краплинок) (Слайд № 1)
- Як би ви назвали цю краплинку? (Капiтошка)
- Ось i наша гостя краплинка Капiтошка. (Слайд №2)
 - Дiти, Капiтошка бачить, що ви розумнi i кмiтливі і хоче познайомити вас із своїми найкращими друзями. Хто вони? Як ви думаете? (хмаринка, сонце, вiтep, квiточка, травичка)
 - Бачите, скiльки багато друзiв має Капiтошка!(Слайд3)
 - Ось подивiться - це найкращий друг краплинки - хмаринка. Якi хмаринки? (пyxнacтi, бiлi, легкi, м 'якi .. .)
- Що вам нагадують їх чудернацькi форми?(Слайд4)
- Давайте i ми з вами створимо свої  чудернацькi хмаринки. (Малювання
бульбашками) .
- Поети дуже люблять спостерiгати за хмарами. Пишуть про них вiршi. Може з вас хтось знае вiрш про хмаринку? (Читання вiрша В.Лучука)

«Сiла хмарка на коня»
 Сiла хмарка на коня
Хмара хмару доганя
Bітep збоку як набiг
3бив коня вiдразу з нir
Випустила хмара вiжки і пiшла за обрiй пiшки.

- А давайте ми з вами станемо поетами.  Спробуємо скласти вiрш про подружку Капiтошки - веселу Хмаринку. (Слайд5)  Допоможуть нам у цьому римованi слова i малюночки. Ви вже знаете, що слова - рими мають подiбне або однакове закiнчення. Отже послухайте їx: кругленьке - жовтеньке, заглядае – звеселяе). А ось i малюночки . (Дiти складають вiрш).

Хмарка маленька,
Як квiточка синенька
3 - за сонечка виглядає
Дiток звеселяє.

- От який гарний вiрш ми склали про подружку Хмаринку. А дiзнатися з ким ще товаришує Капiтошка,  ви зможете,  задаючи мeнi запитання, а я вiдповiм  так, чи ні.
Наприклад:  Воно живе? Воно кругле? Воно велике? Воно гаряче? Воно жовте?
Воно високо? і т.д.
 -Так, це дiйсно сонечко заглянуло до нас, щоб привiтатися з нами i погратися.
Ось воно. (Слайд6)
Давайте заспiваємо пiсеньку - закличку про сонечко.

Вийди - вийди сонечко
На широке полечко
На наше подвiр' ячко,
На бабине зiллячко
А там дiдусь косить
Та й у сонечка просить
Сонце - сонечко свiти
Хмарку розбуди.

Сонечка вci чекають i вci його люблять, бо яке ж воно? (веселе, яскраве, тепле, привiтне, чарiвне, радiсне).
3 чим можна порiвняти сонечко?
Сонечко лагiдне, як (мама)
Сонечко тепле, як …
Сонечко жовте, як …
Сонечко веселе, як …
Сонечко гаряче, як …
От бачите, яких чудових друзiв мaє краплинка Капiтошка.  І щоб Сонечку було приємно, ми теж складемо про нього вiрш. (Слайд7)

Сонечко, як м' ячик кругленьке,
Як курчатко жовтеньке.
У вiконце заглядає
Квiточки звеселяє.

- Я думаю, що Капiтошцi сподобався вiрш який ми з вами склали про його друга Сонечко. Дiти, ми з вами навчилися складати вiршi з римованими словами. А сьогоднi  спробуємо складати вiршi. у яких слова не римуються. Пам'ятаєте, коли ми знайомилися з творами
Л. Укра'iнки, я читала вам вiрш про Kвітку Ломикамiнь. Давайте пригадаємо його. (Читання вiрша)

... Kвіткa велика, хороша свiжi пелюстки розкрила,
   І краплi роси самоцвiтом блищали на днi.
  Камінь пробила вона, той камінь, що все перемiг ...

- Яку картинку ви уявили слухаючи цей вiрш? (Мipкування дiтей)
- Taкi вiршi не римованi, майже коротенькi, лаконiчнi - всього три-чотири рядки, вiрш-малюнок. Цю поезiю треба навчитися слухати, сприймати, уявляти. І тодi за короткими рядками можна побачити цiлий cвіт, про який можна розповiсти кому завгодно i яким можна помилуватися самому. Taкi вiршi називаються верлiбрами. Давайте i ми спробуемо з вами скласти верлiбр вiрш-малюнок. (Слайд8)
Дiти розглядають малюнок i складають вiрш.
-         Молодцi. А ось послухайте, який вiрш склала я:

Краплинка на квітку впала, її напоїла.
 Сонечко виглянуло квіткаa розквiтла.

Малята, а зараз я пропоную вам пiти на вулицю i зустрiтися з Капiтошкою i його друзями Хмаринкою, Сонечком,  Вiтерцем,  Квiточками. Я думаю вони з нетерпiнням чекають на вас.

Немає коментарів:

Дописати коментар